تعرفه آگهی ها

تعرفه آگهی‌های سایت
(یك ماهه به ریال)

*‌ كنار لوگو سایت - سایز 46* 563 پیكسل ............ 20 میلیون ریال
*‌ پایین صفحه 125*577 پیكسل.................. 10 میلیون ریال
*‌ پایین صفحه 80*283 پیكسل...................... 5000000 ریال
*‌ پایین ستون تیتر خبرها 60*160 پیكسل............ 4000000 ریال
*‌ پایین ستون عنوان صفحه 60*140 پیكسل............... 3000000 ریال

تعرفه آگهی‌های روزنامه