برچسب: استاد دانشگاه

پیشنهادسردبیر

استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات گفت: حضور پرشور در انتخابات باعث افزایش سرمایه‌های معنوی کشور در مقابل قدرت‌های بیگانه می‌شود و به‌عبارت‌دیگر این انتخابات علاوه بر ایجاد فضایی برای همدلی در میان مردم، وزن دولت و دستگاه‌های اجرایی را برای مذاکرات بین‌المللی افزایش خواهد داد.
افزایش سرمایه‌های معنوی کشور با حضور پرشور در انتخابات

ادامه مطلب