عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
حتی با کشورهای درحال تخاصم هم می توان ارتباط داشت

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید: اگر یک شرکت آمریکایی احساس کند که با یک هزینه کم می‌تواند سود خوبی داشته باشد، زیرمیزی می‌آید و با ایران همکاری می‌کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید: اگر یک شرکت آمریکایی احساس کند که با یک هزینه کم می‌تواند سود خوبی داشته باشد، زیرمیزی می‌آید و با ایران همکاری می‌کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید: اگر یک شرکت آمریکایی احساس کند که با یک هزینه کم می‌تواند سود خوبی داشته باشد، زیرمیزی می‌آید و با ایران همکاری می‌کند.

خبرآنلاین- محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نوع مراودات ایران با کشورهای خارجی گفت: یک سری کشورها دوست و همراه و همکار ما هستند و منافع‌مان به هم گره خورده است. یک‌سری کشورها هم هستند که خیلی ارتباطی هم باهم نداریم اما دشمنی هم نداریم و برخی کارهای اقتصادی را می‌توانیم با کمک آن‌ها پیش ببریم.

وی افزود: حتی با کشورهایی که در حال تخاصم هستیم هم عرف جهانی می‌گوید می‌توانی کارهایی انجام دهی. همین الان که سخت‌ترین تحریم‌ها را آمریکا علیه ما اعمال کرده است، اگر بخواهیم می‌توانیم با برخی شرکت‌های آمریکایی همراهی کنیم و تحریم را دور بزنیم.

باهنر تاکید کرد: یعنی اگر یک شرکت آمریکایی هم احساس کند که با یک هزینه کم می‌تواند سود خوبی داشته باشد، زیرمیزی می‌آید و همکاری می‌کند. بنابراین اصلا منعی ندارد که حتی با کشوری که در تخاصم هستیم یک‌سری روابط و مناسبات را داشته باشیم. اینکه یک دیوار دور کشور بکشیم و بگوییم ما همه‌چیز را خودمان می‌سازیم اصلاً دوره این حرف‌ها گذشته است. جهان یکپارچه است و اقتصاد و صنعت کشورها به هم مربوط است.

این مطلب را برای دوستان خود ارسال کنید:
Facebook
Print
Email
Twitter
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
حتی با کشورهای درحال تخاصم هم می توان ارتباط داشت
این مطلب را برای دوستان خود ارسال کنید:
Facebook
Print
Email
Twitter
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
حتی با کشورهای درحال تخاصم هم می توان ارتباط داشت

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید: اگر یک شرکت آمریکایی احساس کند که با یک هزینه کم می‌تواند سود خوبی داشته باشد، زیرمیزی می‌آید و با ایران همکاری می‌کند.
این مطلب را برای دوستان خود ارسال کنید:
Facebook
Print
Email
Twitter
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *