وزیر آموزش و پرورش :
۶۰ درصد فرصت های یادگیری غیر رسمی است

وزیر آموزش و پرورش گفت: ویژگی فعالیت‌های تشکلی، تصاعدی شدن آن است؛ همین موضوع باعث می‌شود اثر فعالیت‌های دانش آموزی در تشکل‌ها اثر چند برابری پیدا کند.
وزیر آموزش و پرورش گفت: ویژگی فعالیت‌های تشکلی، تصاعدی شدن آن است؛ همین موضوع باعث می‌شود اثر فعالیت‌های دانش آموزی در تشکل‌ها اثر چند برابری پیدا کند.

وزیر آموزش و پرورش گفت: ویژگی فعالیت‌های تشکلی، تصاعدی شدن آن است؛ همین موضوع باعث می‌شود اثر فعالیت‌های دانش آموزی در تشکل‌ها اثر چند برابری پیدا کند.
مهر- رضا مراد صحرایی، در اجلاسیه دوم چهاردهمین کنگره اتحادیه انجمن‌های اسلامی، افزود: بر اساس سند تحول باید به تعریف دانش آموز ایده آل و جایگاه مدرسه توجه کنیم، سند تحول بر تنوع موقعیت یادگیری و تکلیف وزارت آموزش و پرورش در این خصوص تاکید دارد.
وی با بیان اینکه در سند تحول، آموزش بر چهار موقعیت یادگیری مستقیم، غیر مستقیم و حضوری و غیرحضوری اشاره می‌کند، گفت: در همه مدارس آموزش حضوری و غیرحضوری داریم اما دو روش یادگیری رسمی و غیررسمی هم نوع دیگری از تقسیم بندی آموزش است.
وزیر آموزش و پرورش افزود: با اشاره به اینکه ۶۰ درصد فرصت‌های یادگیری غیر رسمی است. موقعیت یادگیری مستقیم کلاس درسی است که معلم تکالیفی را در کتاب درسی به دانش‌آموز می‌دهد که عمدتاً مدارس غیردولتی در این قسمت قوی هستند که معلم کاری بیش از کتاب به دانش آموزان می‌دهد و موقعیتی بیش از کتاب برای دانش آموزان فراهم می‌کند.
صحرایی با بیان اینکه محل آموزش غیررسمی تشکل‌ها و اجتماعات دانش آموزی است، گفت: در این محافل دانش آموزان در کنار هم و به صورت جمعی یاد می‌گیرند. به همین منظور هم چهار تشکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان، بسیج دانش آموزی، سازمان دانش آموزی و معاونت پرورشی چهار تشکل دانش آموزان است.
وزیر آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: ویژگی فعالیت‌های تشکلی، تصاعدی شدن آن است؛ همین موضوع باعث می‌شود اثر فعالیت‌های دانش آموزی در تشکل‌ها اثر چند برابری پیدا کند.

این مطلب را برای دوستان خود ارسال کنید:
Facebook
Print
Email
Twitter
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

وزیر آموزش و پرورش :
۶۰ درصد فرصت های یادگیری غیر رسمی است
این مطلب را برای دوستان خود ارسال کنید:
Facebook
Print
Email
Twitter
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

وزیر آموزش و پرورش :
۶۰ درصد فرصت های یادگیری غیر رسمی است

وزیر آموزش و پرورش گفت: ویژگی فعالیت‌های تشکلی، تصاعدی شدن آن است؛ همین موضوع باعث می‌شود اثر فعالیت‌های دانش آموزی در تشکل‌ها اثر چند برابری پیدا کند.
این مطلب را برای دوستان خود ارسال کنید:
Facebook
Print
Email
Twitter
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *