عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:
بازگشت به میز مذاکرات در گرو اعتمادسازی غرب است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: ابتکار سلطان عمان می تواند بخشی از مشکلات را حل کند و دو طرف را به پای میز مذاکرات بازگرداند اما همه این موارد در گرو توجه غربی ها به تعهداتشان است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: ابتکار سلطان عمان می تواند بخشی از مشکلات را حل کند و دو طرف را به پای میز مذاکرات بازگرداند اما همه این موارد در گرو توجه غربی ها به تعهداتشان است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: ابتکار سلطان عمان می تواند بخشی از مشکلات را حل کند و دو طرف را به پای میز مذاکرات بازگرداند اما همه این موارد در گرو توجه غربی ها به تعهداتشان است.
خانه ملت – جلیل رحیمی جهان آبادی با اشاره به اظهارات وزیر امور خارجه کشورمان مبنی بر اینکه ابتکار سلطان عمان برای بازگشت طرف‌ها به تعهدات برجامی، روی میز است، گفت: طی ماه های گذشته مذاکرات رسمی در خصوص برنامه جامع اقدام مشترک صورت نگرفته اما طرفین مباحث غیر رسمی را پیگیری کرده اند.
نماینده مردم تربت‌جام و تایباد و باخرز و صالح آباد در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در واقع غربی ها با بهره گیری از ظرفیت میانجی گیری عمان پیشنهاداتی را برای تهران ارسال کرده و کشورمان نیز در پاسخ مواردی را بیان کرده است.
وی با اشاره به اینکه پیشنهادات ارائه شده در راستای اعتمادسازی مطرح شده است، ادامه داد: بر این اساس می توان اذعان کرد آزادسازی بخشی از پول های بلوکه شده، آزادی زندانیان و غیره از جمله اقدامات صورت گرفته در رابطه با پیشنهادات عمانی ها و اعتمادسازی مذکور انجام شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه ایران دیدگاه مثبتی برای بازگشت به مذاکرات دارد، افزود: این مهم در حالیست که باید اقدامات به صورت گام به گام برداشته شود تا منافع ملی کشورمان بدست بیاید.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ابتکار سلطان عمان می تواند بخشی از مشکلات را حل کند و دو طرف را به پای میز مذاکرات بازگرداند اما همه این موارد در گرو توجه غربی ها به تعهداتشان است.

این مطلب را برای دوستان خود ارسال کنید:
Facebook
Print
Email
Twitter
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:
بازگشت به میز مذاکرات در گرو اعتمادسازی غرب است
این مطلب را برای دوستان خود ارسال کنید:
Facebook
Print
Email
Twitter
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:
بازگشت به میز مذاکرات در گرو اعتمادسازی غرب است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: ابتکار سلطان عمان می تواند بخشی از مشکلات را حل کند و دو طرف را به پای میز مذاکرات بازگرداند اما همه این موارد در گرو توجه غربی ها به تعهداتشان است.
این مطلب را برای دوستان خود ارسال کنید:
Facebook
Print
Email
Twitter
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *