مجیدرضا حریری :
افزایش درآمد ارزی با توسعه تولید صادرات محور

شاه کلید توسعه تجارت خارجی ایران بهبود روند کیفی تولید است؛ چرا که تولید با کیفیت و بیشتر با قابلیت رقابتی که منجر به افزایش صادرات شود می‌تواند بخشی از منظومه مورد نظر در توسعه تجارت خارجی و به تبع آن ارزآوری را محقق کند.
شاه کلید توسعه تجارت خارجی ایران بهبود روند کیفی تولید است؛ چرا که تولید با کیفیت و بیشتر با قابلیت رقابتی که منجر به افزایش صادرات شود می‌تواند بخشی از منظومه مورد نظر در توسعه تجارت خارجی و به تبع آن ارزآوری را محقق کند.

شاه کلید توسعه تجارت خارجی ایران بهبود روند کیفی تولید است؛ چرا که تولید با کیفیت و بیشتر با قابلیت رقابتی که منجر به افزایش صادرات شود می‌تواند بخشی از منظومه مورد نظر در توسعه تجارت خارجی و به تبع آن ارزآوری را محقق کند.
در این موضوع تردیدی نیست که نقطه اصلی تشدید تحریم‌هایی که بر اقتصاد ایران تحمیل شده از مسیر تجارت خارجی می‌گذرد، به این معنا که بزرگترین هدف تحریم کننده تضعیف تجارت خارجی ایران بوده است.
تحریم کننده در اصل تجارت خارجی ایران را تحریم کرده چرا که روی مسائل داخلی اقتصاد نیز تاثیر می‌گذارد. به بیان بهتر بزرگترین هدف تحریم کننده اقتصاد ایران تجارت خارجی است؛ چراکه زیر مجموعه‌های متعددی در حوزه فروش نفت، بیمه و کشتیرانی دارد که هرکدام از این موارد روی درآمدزایی و ارز آوری و رونق تولید، افزایش رفاه و اشتغال تاثیرگذار است.
رونق گرفتن اقتصاد ایران وابسته به عبور از تحریم‌هاست؛ بنابراین انتظار می‌رود دستگاه دیپلماسی برای این منظور بیش از پیش تلاش کند چرا که برای توسعه تجارت خارجی این راه‌ها باید طی شود.
لغو کامل تحریم‌ها یا بی اثر کردن تحریم‌ها با اعمال راهکار‌های درستی که منجر به گسترش تجارت خارجی ایران شود شاه کلید توسعه تجارت خارجی و به تبع آن درآمد زایی و ارز آوری است.
به هر حال دستگاه‌های اقتصادی و سیاست خارجی کشور باید طرح‌ها و مدل‌هایی برای به حداقل رساندن اثرات تحریم روی تولید و تجارت خارجی بیابند تا این بخش رونق یابد و به تبع آن شاهد تغییرات بسیار مهم و اساسی در اقتصاد کشور و در نتیجه خشنودی و افزایش رضایت مردم از وضعیت اقتصاد کشور باشیم

این مطلب را برای دوستان خود ارسال کنید:
Facebook
Print
Email
Twitter
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مجیدرضا حریری :
افزایش درآمد ارزی با توسعه تولید صادرات محور
این مطلب را برای دوستان خود ارسال کنید:
Facebook
Print
Email
Twitter
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مجیدرضا حریری :
افزایش درآمد ارزی با توسعه تولید صادرات محور

شاه کلید توسعه تجارت خارجی ایران بهبود روند کیفی تولید است؛ چرا که تولید با کیفیت و بیشتر با قابلیت رقابتی که منجر به افزایش صادرات شود می‌تواند بخشی از منظومه مورد نظر در توسعه تجارت خارجی و به تبع آن ارزآوری را محقق کند.
این مطلب را برای دوستان خود ارسال کنید:
Facebook
Print
Email
Twitter
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *