عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس مطرح کرد :
اقتصاد تولید محور ؛ راهکار عبور از رشد تورم

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی معتقد است راهکار عبور از رشد تورم اقتصاد تولید محور است و اگر شرایط اقتصادی کشور از ثبات لازم برخوردار باشد و به طور مناسب از تولید حمایت شود، تورم کاهش پیدا خواهد کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی معتقد است راهکار عبور از رشد تورم اقتصاد تولید محور است و اگر شرایط اقتصادی کشور از ثبات لازم برخوردار باشد و به طور مناسب از تولید حمایت شود، تورم کاهش پیدا خواهد کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی معتقد است راهکار عبور از رشد تورم اقتصاد تولید محور است و اگر شرایط اقتصادی کشور از ثبات لازم برخوردار باشد و به طور مناسب از تولید حمایت شود، تورم کاهش پیدا خواهد کرد.

به گزارش بهار از خانه ملت، بهروز محبی نجم آبادی با اشاره به عوامل اصلی در رشد تورم بیان کرد: تورم ماحصل افزایش قیمت ارز، کسری بودجه و اختلاف بین منابع و مصارف است.

این نماینده مجلس با اشاره به تاثیر ناترازی ها در رشد نرخ تورم بیان کرد: همچنین  ناترازی های بانکی در سالهای اخیر نیز بر روی نرخ تورم اثر گذار بوده و باید با سیاست گذاری مناسبی از تولید این ناترازی جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه راهکار عبور از رشد تورم اقتصاد تولید محور است، تصریح کرد:  اگر شرایط اقتصادی کشور از ثبات لازم برخوردار باشد و به طور مناسب از تولید حمایت شود، تورم کاهش پیدا خواهد کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به واقع اقتصاد تولید محور در حوزه صادرات می تواند برای کشور ارزآوری داشته باشد. بنابراین مثبت شدن تراز صادارتی کشور می تواند تاثیر مستقیمی بر مهار تورم داشته باشد.

محبی نجم آبادی با اشاره به تمرکز بر روی برخی مسائل در برنامه هفتم توسعه اعم از اقتصاد تولید محور بیان کرد: اگر مسائلی همچون توجه به اقتصاد تولید محور به درستی در برنامه هفتم توسعه و همچنین بودجه سالیانه اجرایی و عملیاتی شود، قطعا تورم مهار خواهد شد.این نماینده مجلس با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه جهش تولید بیان کرد: مقام معظم رهبری مسئله جهش تولید را چندین سال است که به عنوان یک نقطه کانونی و مهم و تاثیرگذار بر روی شاخص های اقتصادی مطرح می کنند که باید بیش از پیش مدنظر قرار گیرد تا روند رشد تورم متوقف شود.

این مطلب را برای دوستان خود ارسال کنید:
Facebook
Print
Email
Twitter
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس مطرح کرد :
اقتصاد تولید محور ؛ راهکار عبور از رشد تورم
این مطلب را برای دوستان خود ارسال کنید:
Facebook
Print
Email
Twitter
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس مطرح کرد :
اقتصاد تولید محور ؛ راهکار عبور از رشد تورم

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی معتقد است راهکار عبور از رشد تورم اقتصاد تولید محور است و اگر شرایط اقتصادی کشور از ثبات لازم برخوردار باشد و به طور مناسب از تولید حمایت شود، تورم کاهش پیدا خواهد کرد.
این مطلب را برای دوستان خود ارسال کنید:
Facebook
Print
Email
Twitter
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *