علی اکبر سربازشندی:
حجاب حافظ حریم افراد

انسان به عنوان عضوی از جامعه، باید تابع ضوابط روابط اجتماعی باشد تا وظیفه فردی خود را در برپا کردن آرامش و امنیت در جامعه انجام داده باشد. بسیاری از کارشناسان حوزه اجتماعی معتقدند که حجاب و حفظ آن موجب سلامت اخلاقی جامعه می‌شود و رعایت آن تنها شامل دین اسلام نیست، بلکه در همه ادیان به‌گونه‌ای به حفظ آن و حدود آن سفارش شده است.
انسان به عنوان عضوی از جامعه، باید تابع ضوابط روابط اجتماعی باشد تا وظیفه فردی خود را در برپا کردن آرامش و امنیت در جامعه انجام داده باشد. بسیاری از کارشناسان حوزه اجتماعی معتقدند که حجاب و حفظ آن موجب سلامت اخلاقی جامعه می‌شود و رعایت آن تنها شامل دین اسلام نیست، بلکه در همه ادیان به‌گونه‌ای به حفظ آن و حدود آن سفارش شده است.

انسان به عنوان عضوی از جامعه، باید تابع ضوابط روابط اجتماعی باشد تا وظیفه فردی خود را در برپا کردن آرامش و امنیت در جامعه انجام داده باشد. بسیاری از کارشناسان حوزه اجتماعی معتقدند که حجاب و حفظ آن موجب سلامت اخلاقی جامعه می‌شود و رعایت آن تنها شامل دین اسلام نیست، بلکه در همه ادیان به‌گونه‌ای به حفظ آن و حدود آن سفارش شده است. حجاب امری شخصی نیست بلکه یک مقوله اجتماعی است که رعایت آن از سوی افراد علاوه بر حفظ سلامت و امنیت شخص ، سلامت و امنیت جامعه را نیز تضمین و به دنبال دارد؛ البته که جنبه مهم و قانون بودن عفاف و حجاب را نباید از نظر دور داشت.
حجاب و پوشش اسلامی برای مردان و زنان، تنها از کارکرد فردی برخوردار نیست ، بلکه از کارکرد اجتماعی نیز برخوردار است؛ حجاب بر تحکیم نظام خانواده می‌افزاید و امنیّت اجتماعی را فراهم می‌سازد. بنابراین، پوشش اسلامی به منزله یک حفاظ ظاهری و باطنی در برابر افراد ، قلمداد می‌شود که مصونیت اخلاقی، خانوادگی و از همه مهم‌تر امنیّت اجتماعی را فراهم می‌سازد و پیشینه آن به اندازه تاریخ آفرینش انسان است؛ چرا که پوشش و لباس هر بشری، پرچم کشور وجود اوست. پرچمی که وی بر خانه وجودش نصب کرده است و با آن اعلام می‌دارد که از کدام فرهنگ تبعیت می‌کند.
حفظ و نگهداری حجاب یکی از نیازهای مهم و اساسی حفظ حریم خانواده در اجتماع به شمار می رود و به عنوان یک امر اجتماعی و ارزش اخلاقی است از این رو بسیاری از صاحب نظران حوزه های اجتماعی معتقدند با توجه به اینکه حجاب یک امر هویتی است و در حفاظت و امنیت و رشد زن و خانواده نقش بسیار مهمی را ایفا می کند و به همین دلیل افراد در جامعه باید به حجاب نگاهی به حافظ حریم افراد داشت حجاب امری شخصی نیست و نمی توان به آن با دید شخصی نگاه کرد بلکه یک مقوله اجتماعی است که رعایت آن از سوی افراد علاوه بر حفظ سلامت و امنیت شخص ، سلامت و امنیت جامعه را نیز تضمین و به دنبال دارد.
از دیرباز موضوع پوشش مناسب توأم با شأن و شخصیت بانوان در کشور ما همواره یک موضوع مهم و جدی بوده و زن ایرانی با حفظ پوشش و حریم کیان خانواده به عنوان یک الگو ظاهر شده و درخشیده است. ما باید این مفهوم را به جامعه منتقل کنیم که پوشش مناسب مساوی با حفظ حریم خانواده و حضور اجتماعی موثر و گسترده بانوان و استفاده از استعداد و خلاقیت آنها در راستای پیشرفت کشور است.

این مطلب را برای دوستان خود ارسال کنید:
Facebook
Print
Email
Twitter
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

علی اکبر سربازشندی:
حجاب حافظ حریم افراد
این مطلب را برای دوستان خود ارسال کنید:
Facebook
Print
Email
Twitter
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

علی اکبر سربازشندی:
حجاب حافظ حریم افراد

انسان به عنوان عضوی از جامعه، باید تابع ضوابط روابط اجتماعی باشد تا وظیفه فردی خود را در برپا کردن آرامش و امنیت در جامعه انجام داده باشد. بسیاری از کارشناسان حوزه اجتماعی معتقدند که حجاب و حفظ آن موجب سلامت اخلاقی جامعه می‌شود و رعایت آن تنها شامل دین اسلام نیست، بلکه در همه ادیان به‌گونه‌ای به حفظ آن و حدود آن سفارش شده است.
این مطلب را برای دوستان خود ارسال کنید:
Facebook
Print
Email
Twitter
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *